top of page

Podologie

Wat is een podoloog?

Een podoloog is een paramedicus die zich specialiseert in het behandelen van klachten aan voeten, benen, knieën, heupen, en de rug (het zogenaamde bewegingsapparaat).

 

Deze klachten worden vaak veroorzaakt door een afwijkende voet(stand) of door huid- en nagelproblemen.

 

Wij stellen een behandelplan op aan de hand van het onderzoek. Door middel van therapieën en/ of hulpmiddelen worden de klachten behandelt.

Samenwerking 

Hoe gaat een podoloog te werk ? 

Een podoloog voert een uitgebreid onderzoek uit.

 

Dit bestaat uit een anamnese (vraaggesprek), klinisch onderzoek en wordt eventueel aangevuld met een biomechanisch onderzoek en een bewegingsanalyse.

 

Een analyse van het individueel biomechanisch functioneren maakt deel uit van het onderzoek welke bepalend zal zijn voor het opstarten van een behandeling.

Podologie streeft naar samenwerking met verschillende takken binnen de gezondheidszorg. De patiënt krijgt de juiste begeleiding en, naargelang zijn klachten, zal hij eventueel doorverwezen worden naar de gespecialiseerde diensten.

 

Dit stimuleert een sterke samenwerking tussen de professionele podoloog en de verscheidene beroepsgroepen van zowel de medische-, de paramedische- als de verzorgingssector. De professionele podoloog kan een belangrijke schakel vormen tussen diverse disciplines.

Op basis van zijn/haar kennis over de oorzakelijke achtergrond van een klachtenbeeld, kan en zal hij/zij gericht en met de nodige ondersteuning doorverwijzen. Zo kunnen de arts en de professionele podoloog samen zorgen voor het herstel en het behoud van een goede gezondheid waarbij het belang van de patiënt altijd centraal staat.

bottom of page